Zaproszenie do złożenia oferty2019-07-10, 09:05

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie zaprasza do złożenia oferty na zadanie realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) pn.:
"Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych wentylatorów osiowych"

Szczegółowy zakres został określony w zapytaniu ofertowym znajdujący się w plikach do pobrania.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 sierpnia br.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: hala@posir.pszczyna.pl lub osobiście w terminie nie przekraczalnym do dnia 19 lipca br. do godziny 12.00.
Copyright © 2007-2019 POSiR Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: pless-intermedia